Zajęcia dodatkowe

Home

>

O nas

>

Zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Przedszkolaka” w Tychach w roku szkolnym 2021/2022.

 • Religia: dzieci 6-cio letnie
 • Język angielski
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia taneczne
 • Terapia logopedyczna
 • Kurs pływania na basenie
 • Piłka nożna
 • MATEMA
 • Jazda konna

RELIGIA

Cele katechetyczne:

 • wspólne odkrywanie piękna przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako Dawcy;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji otaczającego świata, odkrywania darów Boga oraz dziękowania za nie;
 • kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za Jego dary;
 • doskonalenie umiejętności dziękowania członkom rodziny za troskę i opiekę;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec życia i zdrowia. 


JĘZYK ANGIELSKI

Realizacja celów na zajęciach języka angielskiego:

Rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek. 

Śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie i kolorowanie, malowanie, wycinanki.

Stawianie dzieci w sytuacjach w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa. 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Prowadzone przy pianinie przez osobę z wykształceniem muzyczno- pedagogicznym. Zajęcia mają na celu rozwój kultury dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci na rytmice uczą się piosenek związanych np. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych (fletach prostych, dzwonkach chromatycznych, tamburynach i innych instrumentach perkusyjnych). Poznają również podstawowe elementy muzyki. Zajęcia pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który ewentualnie można dalej rozwijać. 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Dzieci uczą się na zajęciach tanecznych różnych układów kroków. Taniec kształtuje poczucie rytmu, uwrażliwia na muzykę. 

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Ma na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i poprawnej mowy dziecka. Wszystko z wykorzystaniem szeregu zabaw, ćwiczeń dzięki którym dziecko nabywa nawyków prawidłowej mowy i artykulacji. 

 

KURS PŁYWANIA NA BASENIE

Cele zajęć na basenie:

 • adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć;
 • stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania;
 • wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała;
 • pobudzanie potrzeby aktywności ruchowej, wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej. 

JAZDA KONNA

 

Uczy poszanowania do zwierzęcia, zachęca do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób, rozwija koordynację, komunikację z innym stworzeniem. 

 

PIŁKA NOŻNA

Projekt Akademii Przedszkolaka skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat). Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu w trakcie czasu, które dziecko spędza w przedszkolu, w okresie roku szkolnego (od września do czerwca) przez wykwalifikowanych trenerów Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy, specjalizujących się w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Akademia Przedszkolaka to przede wszystkim gry i zabawy rozwijające koordynacje zdolności motoryczne przy udziale piłki nożnej. Wszystkie zajęcia prowadzone są w nowoczesnym obiekcie sportowym SMS Arena Tychy. Dzieci są odbierane przez trenera z  przedszkola i odwożone po zajęciach.

Kształtujemy u dzieci motywację do regularnej aktywności fizycznej, zdrową rywalizację, wiarę we własne umiejętności, a przede wszystkim bardzo ważną w tym wieku koordynację ruchową!

 

MATEMA

Matematyczny Uniwersytet Dziecięcy zaczął funkcjonować w 2013 roku. Wtedy został wydany zestaw edukacyjny do nauki liczenia. Dzięki niemu mogliśmy rozpocząć naukę matematyki już w przedszkolu, bazującą na zapisie symbolicznym tak aby od dzieci nie wymagać umiejętności pisania. Przykro mówić jak źle uczy się matematyki w Polsce, natomiast my możemy mówić jak dobrze uczy się matematyki w Polsce. Krótki zarys konwencji w jakiej odbywają się zajęcia z matematyk, która tak mocno rzutuje na osiągane rezultaty: warsztaty są prowadzone w grupach maksymalnie 6 osobowych. Jeżeli dzieci mamy np.15 to do przedszkola przyjeżdża 3 nauczycieli i dzielą dzieci na grupy, nie względu na wiek metrykalny, a wiek rozwojowy dziecka wynikający z przeprowadzonej ewaluacji;dzieci poddawane są indywidualnej ewaluacji na początku roku a potem co 3 miesiące. Rodzice otrzymują wyniki w formie oceny pisemnej, na koniec roku w skali staninowej;praca z dziećmi realizowana jest w oparciu o autorski i nowatorski program nauczania Nemezjusza Cywińskiego, rezygnujący m.in z:- monografii liczby,- równoczesnej nauki pisania i liczenia, - ograniczeń programowych np. masz 6 lat to liczysz do 10;z unikatowej kompozycji pomocy dydaktycznych tych kupionych od innych pdroducentów jak i tych opracowanych na własny, wewnętrzny użytek metody, choćby karty K.Cywińskiego, gry planszowe N.Cywińskiego, i serie wielu zabaw;