Wizja

Home

>

O nas

>

Wizja przedszkola

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

Misja Akademii Przedszkolaka

  • Wspomagamy wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich ciekawość, aktywność oraz samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw;
  • Przeprowadzamy diagnozę przedszkolną, obserwacje, a na ich podstawie prowadzimy zajęcia wspomagające, korekcyjne;
  • Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, a formy i metody pracy dostosowujemy do potrzeb a także możliwości każdego z wychowanków;
  • Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne;
  • Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe;
  • Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości;
  • Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku dla innych, umiłowania ojczyzny;
  • Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne;
  • Organizujemy dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, żeby miały czas na swobodną zabawę zajęcia dydaktyczne pobyt na świeżym powietrzu i czynności organizacyjno-porządkowe;
  • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.