Aktualności

Home

>

 

 

 


Przygotowanie dziecka do przedszkola

Gdy podejmujecie Państwo decyzję o wysłaniu dziecka do przedszkola, należy postawić pytanie czy przygotowane jest ono do tego. Być może po raz pierwszy pozostanie samo bez osoby bliskiej i do tego w nowym środowisku. To będzie mocne przeżycie dla dziecka i dlatego proponujemy zastanowić się, co zrobić aby dobrze przygotować do czekających je przeżyć. Warto dlatego dołożyć wszelkich starań, aby początkowe trudności były drobne i nie urosły do rangi problemu, natomiast pobyt w przedszkolu od pierwszego dnia był zapamiętany jako radosny okres w życiu.

Gotowość dziecka do przedszkola to miedzy innymi zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych i w miarę samodzielne załatwianie podstawowych potrzeb. Dopiero około drugiego roku życia dziecko chce zastąpić w zabawie swoją mamę na dzieci, np. podejmie wspólną zabawę w piaskownicy. Jednak ciągle najpewniej maluch się czuje kiedy rodzic jest w obrębie jego wzroku i w każdej chwili może przyjść i się przytulić. Przygotowując dziecko do przedszkola należy wzmacniać kontakty społeczne poprzez zachęcanie do pozostawania w grupie dzieci, pomaganie w zdobywaniu doświadczeń w dzieleniu się z innymi zabawkami, współpracy i wspólnej zabawy. Dziecko powinno umieć zrezygnować z dotychczasowych praktyki, że „tylko mu się należy”. Zachodzi również potrzeba zdobywania przez dziecko pozytywnych doświadczeń pozostawania bez mamy, w celu akceptacji czasowej rozłąki i nauki samodzielności. Starajmy się też aby dziecko zdobyło pierwsze samodzielne doświadczenia w większej grupie dzieci. Z daleka obserwujemy i pomagamy aby nowe doświadczenia były miłym przeżyciem lub kończyły się radośnie.

Zatem dziecko wykazuje gotowość do przedszkola kiedy poznało i zaakceptowało podstawowe elementy i zasady współżycia społecznego, nie boi się pozostać przez dłuższą chwilę samodzielnie w grupie dzieci. Te doświadczenia są niezbędne kiedy zostaje wprowadzone pierwszy raz do grupy przedszkolnej z 25 dziećmi nie powinno się czuć przerażone. Wystarczająco dużym przeżyciem będzie i tak dla niego nowe środowisko i nowi koledzy.

Inną sprawą, wydaje się oczywistą jest umiejętność dziecka do zgłaszania potrzeb fizjologicznych, załatwiania tych potrzeb w toalecie, mycia rączek, picia z kubeczka i posługiwania się łyżeczką. Pozostałe podstawowe umiejętności jak np. zdjęcie i założenie majteczek, ubieranie się nie są konieczne, choć dla dziecka bardzo pomocne w codziennym życiu przedszkolnym.

Aby przygotować dziecko do pójścia do przedszkola wskazane jest odwiedzanie placówki do której będzie chodziło. Taka wizyta bardzo pozytywnie wpływa  na nastawienie dziecka, poczucie bezpieczeństwa i są korzystniejsze niż opowiadanie. Prócz tego dziecko będzie miało pobudzoną ciekawość do poznania nowych zabawek, dalszych doświadczeń wspólnej zabawy. Pójście do przedszkola powinno być dziecku przedstawiane jako sprawa zupełnie naturalna, wręcz winno być dumne z osiągniętej dojrzałości, że będzie mogło wreszcie chodzić do przedszkola.

Niedopuszczalne jest straszenie przedszkolem w rodzaju: tam ciebie nauczą, skończą się tobie dobre czasy przy mamusi, tam zrobią z ciebie grzeczne dziecko. Wręcz przeciwnie należy dziecku prezentować pobyt w przedszkolu jako miejsce nieograniczonych możliwości zabawy i nowych kontaktów, gdzie wszyscy będą je lubić i mu pomagać.

Dla nieprzygotowanego dziecka nowa sytuacja przyjścia do przedszkola, a więc zmiany środowiska jest często szokiem i dramatem. Codzienne rozstania stają się tragedią, dzieci płaczą nawet już wieczorem bojąc się pójść do przedszkola. Podczas pobytu w przedszkolu nie chcą nawiązywać kontaktu z innymi dziećmi i cały czas czekają, aż je odbiorą. Musi wtedy upłynąć o wiele więcej czasu zanim dziecko przekona się atutów nowego środowiska i do tego, że rozstanie jest chwilowe i że zawsze po nie przyjdą rodzice, bo je kochają.

Wskazane jest opóźnienie oddania dziecka do przedszkola jeśli w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia które mogły wywołać u dziecka duży stres. Może ono bowiem łączyć pójście do przedszkola z przedłużeniem albo konsekwencjami niedobrych sytuacji. Można tu wymienić pobyt w szpitalu, długie rozstanie z rodzicami, złe doświadczenia z opiekunką. Z równie dużym problemem można się spotkać kiedy rozpoczęcie uczęszczania dziecka do przedszkola zbiega się z poważnymi problemami w domu, np. rozwód, odejście któregoś z rodziców. Oddanie do przedszkola może dodatkowo spotęgować poczucie zagrożenia. Korzystniej by było aby opóźnić pójście do przedszkola, aż dziecko uspokoi się emocjonalnie, albo przez dłuższy czas pozostawiać dziecko bardzo krótko w przedszkolu, od godziny do kilku godzin.

 

 

 

 

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Prezydenta miasta Tychy od 25 maja 2020r. następuje wznowienie działalności Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka w Tychach.

 

Podyktowane jest ono udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 16.00.

 

Rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola proszeni są o wypełnienie deklaracji i odesłaniu ich na adres mailowy (deklaracje zostały wysłane przez nauczycieli poszczególnych grup na Państwa pocztę):

 

boguslawamazur@interia.pl

 

urszulajesionek@interia.pl

 

 


Szanowni Rodzice

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej

oraz wytycznych Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w przedszkolu zarządzeniem dyrektora nr 1/2020 z dnia 07.05.2020r.

 (do wglądu w przedszkolu), wprowadzono zasady szczególnej dbałości 

o przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i higieny.

Wyposażono przedszkole w płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni,

odzież ochronną dla pracowników przedszkola, termometry,

Zostały przygotowane odpowiednie i procedury.

 Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z obowiązującym  

na czas pandemii prawem.

  Całość  informacji zostanie Państwu przesłana drogą mailową.

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO PRZEDSZKOLA

OD 18.05. 2020.

(JEŻELI  REKOMENDACJE  PREZYDENTA TYCHÓW NA TO POZWOLĄ). 

 

Rodzicu!

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
  •  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. 
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

 Dyrekcja 

Przedszkola Niepublicznego

,,Akademia Przedszkolaka” 

       

 

 

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!

 Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Przedszkolaka” wraz ze wszystkimi pracownikami przesyła dla Państwa

  i waszych pociech z serca płynące  pozdrowienia .

 Jesteśmy jedną przedszkolną rodziną, dlatego też łączymy się z Wami myślami.

 Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi.

 Brakuje nam Waszych opowieści, uśmiechów i energii, którą nam dajecie.

 Bardzo tęsknimy za Wami. Z niecierpliwością czekamy na Was.

 Prosimy o kontakt mailowy, który pozwoli nam przetrwać te  trudne chwile.

 Wspólnie poradzimy sobie.

 Z poważaniem

 Dyrekcja i Pracownicy przedszkola.


Nasze przedszkole bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta" .

 

 

 

Dzieci z grupy ,,Tygrysy” biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA” , uczestniczyły w zajęciach,  których celem było:

·         kultywowanie tradycji związanych z upamiętnieniem bohaterstwa żołnierzy,

·     przybliżenie  pojęcia patriotyzm jako przywiązanie do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej.

Dzieci poznały  bohaterów walczących  o ziemię śląską i Polskę.                                          

Wysłuchały opowiadania   o losach  żołnierza Pana Teodora Banaś i jego drużyny
(Dziadka Pani Ani)  oraz zadeklarowały chęć zapalenia zniczy wspólnie z Rodzicami  
na grobach żołnierzy .