Kadra

Home

>

O nas

>

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA:


W Naszym przedszkolu dziećmi opiekują się odpowiedzialne i wykształcone osoby. Kadrę pedagogiczną tworzą energiczne, twórcze i wykwalifikowane nauczycielki, które doskonalą swój warsztat pracy- uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

Ponadto, dzieci korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, rytmiczki, choreografa, specjalisty od gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, francuskiego, anglorytmiki i szachów. O dobro dzieci dbają także panie pomoce do dzieci, salowe, kucharki i pan konserwator.

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Bogusława Mazur

  

Grono Pedagogiczne:


mgr Agnieszka Osman

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na którym uzyskałam tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz logopedii. Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać - a zrozumiem i rozwinę skrzydła". Moim najważniejszym celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata, zachęcenie do jego samodzielnego poznawania i szukania własnych dróg, nieszablonowych rozwiązań. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata, a misją przedszkola jest przygotowanie go do podejmowania wyzwań – choćby z pozoru nierealnych do pokonania. Praca z dziećmi to moja pasja i wyzwanie, ale też niewyczerpane źródło inspiracji i satysfakcji. Aktualnie jestem wychowawcą grupy „Kubusie”- dumnych i wspaniałych Starszaków.

 

mgr Joanna Skalny

Ukończyłam studia o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnoszę kwalifikacje zawodowe związane z muzyką. Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda. Moje motto w pracy dziećmi brzmi: „ Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować, kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczać młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” ( Janusz Korczak).

 

mgr Anna Szwed 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii kliniczno - wychowawczej dzieci i młodzieży. Swoje wykształcenie poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W swojej pracy staram się w ciekawy sposób umożliwiać dzieciom odkrywanie świata, zapewniać im bezpieczeństwo i wspierać w trudnych sytuacjach. Bardzo ważne jest dla mnie rozwijanie u dzieci twórczej aktywności plastycznej. Poprzez zabawy plastyczne kształtuje się kreatywność, wyrażane są emocje, dziecko buduje wiarę we własne możliwości. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

mgr Karolina Szal

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych, na którym uzyskałam tytuł magistra edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawiam oczywiście dziecko – jego potrzeby i zainteresowania. W codziennej pracy kieruję się słowami: „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.Staram się więc tak organizować aktywności wychowanków, by opierały się one przede wszystkim na przeżywaniu, doświadczaniu i działaniu dzieci. Punktem wyjściaw moich relacjach z dziećmi jest także zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. To wszystko rodzi w dzieciach zadowolenie i uśmiech, co z kolei jest najlepszą nagrodą i motywacją jaką można otrzymać.

mgr Julia Ryszka

Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

 

mgr Izabela Orszulik

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Doskonaliłam również swój warsztat pracy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji w grupie, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój.

 

Pracownicy administracyjni:

 

Pomoce nauczycieli:

Iwona Bulira

 

Woźne oddziałowe:

Sylwia Sroga

Anna Białas

Monika Jarek

Agnieszka Suchan

 

Kuchnia: 

Anna Łukowska

Karolina Czakańska

Bożena Klisz