Współpraca

Home

>

O nas

>

Współpraca przedszkola z instytucjami i udział w najważniejszych projektach:

 

Celem współpracy z instytucjami jest rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, promocja placówki, wymiana doświadczeń, urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczo- opiekuńczej, kształtowanie nawyków dbania o swoje bezpieczeństwo i innych, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci. 

 

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • Teatrem Małym w Tychach;
 • Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach;
 • Spółdzielczym Domem Kultury "Tęcza";
 • III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach;
 • Szkołą Podstawową nr 18 im. Stanisława Jagiełły w Tychach;
 • Szkołą Podstawową nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tychach;
 • Zespołem Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach;
 • Zespołem Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach;
 • Przedszkolem Niepublicznym "Kubusia Puchatka" w Tychach;
 • Ekologiczno- Artystycznym Przedszkolem Niepublicznym "Promyk" w Tychach;
 • Fundacją "Śląskie Hospicjum dla dzieci Świetlikowo";
 • AQuartet Joanną Rejchel- Filharmonia Śląska;
 • Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach;
 • Parafią św. Rodziny w Tychach;
 • Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Tychach;
 • Klubem Zdrowie Tychy;
 • Stadniną Jeździecką Rusin;
 • Biblioteką Miejską w Tychach- Filią nr 6;
 • Komendą Miejską Policji w Tychach;
 • Strażą Miejską w Tychach;
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;
 • Dziennikiem Zachodnim w Tychach;
 • Nadleśnictwem Kobiór;
 • Fabryką Danone w Bieruniu;
 • Akcją charytatywną "Szlachetna Paczka".

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

 

"Z kulturą mi do twarzy" to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Autorzy i koordynatorzy projektu to: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz– nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

 

Mariusz Berkowski–nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

 

Opiekun merytoryczny i współorganizator: Ludmiła Fabiszewska–nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

  

Cele projektu:

 

-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

 

-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

 

-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

 

-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

 

-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

 

-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

 

-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

 

-współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą realizowali zadania w trzech modułach:

 

MODUŁ I- " W krainie muz"

 

MODUŁ II- "Piękno regionu"

 

MODUŁ III- "Kocham, lubię, szanuję"

 

BLIŻEJ PIESKA


Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

 

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

Jest to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest już najmłodszym przedszkolako