Koncepcja

Home

>

O nas

>


Koncepcja pracy- dostępna do wglądu w Kancelarii Przedszkola.


Zasoby ludzkie

  • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
  • Dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci (Teatr Mały, Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoła Muzyczna)
  • Dobra współpraca z rodzicami. Zasoby materialne:
  • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci
  • Duży ogród przedszkolny jako miejsce sprzyjające rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci
  • Położenie przedszkola wśród zieleni z dala od ruchliwych ulic.