Zajęcia dodatkowe

Home

>

O nas

>

Zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Przedszkolaka” w Tychach w roku szkolnym 2019/2020.

 • Religia: dzieci 6-cio letnie...
 • Język angielski/anglorytmika
 • Język francuski
 • Szachy
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia taneczne/ muzyczno-ruchowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia logopedyczna
 • Kurs pływania na basenie
 • Jazda konna
 • Warsztaty tematyczne organizowane przez nauczycieli poszczególnych grup: przyrodniczo-badawcze, plastyczno-techniczne, teatralne, według zainteresowań dzieci np. konstrukcyjne, kulinarne. 

RELIGIA

Cele katechetyczne:

 • wspólne odkrywanie piękna przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako Dawcy;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji otaczającego świata, odkrywania darów Boga oraz dziękowania za nie;
 • kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za Jego dary;
 • doskonalenie umiejętności dziękowania członkom rodziny za troskę i opiekę;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec życia i zdrowia. 


JĘZYK ANGIELSKI

Realizacja celów na zajęciach języka angielskiego:

Rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek. 

Śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie i kolorowanie, malowanie, wycinanki.

Stawianie dzieci w sytuacjach w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa. 

 

ANGLORYTMIKA


To zajęcia z wykorzystaniem keyboardu, słowa muzycznego. 

 

JĘZYK FRANCUSKI

Zajęcia z języka francuskiego pozwalają śpiewać, uczyć się nowych słów oraz poznawać język obcy poprzez zabawę, rymowanki, wiersze i krótkie inscenizacje. 

 

SZACHY

Zajęcia z wykwalifikowanym trenerem rozwijają logiczne myślenie, przewidywanie swoich działań i kształtują umiejętność honorowego współzawodnictwa. 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Prowadzone przy pianinie przez osobę z wykształceniem muzyczno- pedagogicznym. Zajęcia mają na celu rozwój kultury dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci na rytmice uczą się piosenek związanych np. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych (fletach prostych, dzwonkach chromatycznych, tamburynach i innych instrumentach perkusyjnych). Poznają również podstawowe elementy muzyki. Zajęcia pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który ewentualnie można dalej rozwijać. 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Dzieci uczą się na zajęciach tanecznych różnych układów kroków. Taniec kształtuje poczucie rytmu, uwrażliwia na muzykę. 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ma na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę sprawności ruchowej dzieci. Zajęcia pomagają zapobiegać najczęściej spotykanych wad postawy, takich jak: okrągłe plecy, koślawe kolana, płaskostopie oraz boczne skrzywienie kręgosłupa. W czasie ćwiczeń wykorzystywane są różne przyrządy i przybory, np. piłki, laski, woreczki, szarfy. 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Ma na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i poprawnej mowy dziecka. Wszystko z wykorzystaniem szeregu zabaw, ćwiczeń dzięki którym dziecko nabywa nawyków prawidłowej mowy i artykulacji. 

 

KURS PŁYWANIA NA BASENIE

Cele zajęć na basenie:

 • adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć;
 • stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania;
 • wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała;
 • pobudzanie potrzeby aktywności ruchowej, wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej. 

JAZDA KONNA

 

Uczy poszanowania do zwierzęcia, zachęca do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób, rozwija koordynację, komunikację z innym stworzeniem.