Aktualności

Home

>


 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Prezydenta miasta Tychy od 25 maja 2020r. następuje wznowienie działalności Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka w Tychach.

 

Podyktowane jest ono udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 16.00.

 

Rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola proszeni są o wypełnienie deklaracji i odesłaniu ich na adres mailowy (deklaracje zostały wysłane przez nauczycieli poszczególnych grup na Państwa pocztę):

 

boguslawamazur@interia.pl

 

urszulajesionek@interia.pl

 

 


Szanowni Rodzice

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej

oraz wytycznych Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w przedszkolu zarządzeniem dyrektora nr 1/2020 z dnia 07.05.2020r.

 (do wglądu w przedszkolu), wprowadzono zasady szczególnej dbałości 

o przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i higieny.

Wyposażono przedszkole w płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni,

odzież ochronną dla pracowników przedszkola, termometry,

Zostały przygotowane odpowiednie i procedury.

 Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z obowiązującym  

na czas pandemii prawem.

  Całość  informacji zostanie Państwu przesłana drogą mailową.

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO PRZEDSZKOLA

OD 18.05. 2020.

(JEŻELI  REKOMENDACJE  PREZYDENTA TYCHÓW NA TO POZWOLĄ). 

 

Rodzicu!

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
  •  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. 
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

 Dyrekcja 

Przedszkola Niepublicznego

,,Akademia Przedszkolaka” 

       

 

 

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!

 Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Przedszkolaka” wraz ze wszystkimi pracownikami przesyła dla Państwa

  i waszych pociech z serca płynące  pozdrowienia .

 Jesteśmy jedną przedszkolną rodziną, dlatego też łączymy się z Wami myślami.

 Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi.

 Brakuje nam Waszych opowieści, uśmiechów i energii, którą nam dajecie.

 Bardzo tęsknimy za Wami. Z niecierpliwością czekamy na Was.

 Prosimy o kontakt mailowy, który pozwoli nam przetrwać te  trudne chwile.

 Wspólnie poradzimy sobie.

 Z poważaniem

 Dyrekcja i Pracownicy przedszkola.


Nasze przedszkole bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta" .

 

 

 

Dzieci z grupy ,,Tygrysy” biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA” , uczestniczyły w zajęciach,  których celem było:

·         kultywowanie tradycji związanych z upamiętnieniem bohaterstwa żołnierzy,

·     przybliżenie  pojęcia patriotyzm jako przywiązanie do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej.

Dzieci poznały  bohaterów walczących  o ziemię śląską i Polskę.                                          

Wysłuchały opowiadania   o losach  żołnierza Pana Teodora Banaś i jego drużyny
(Dziadka Pani Ani)  oraz zadeklarowały chęć zapalenia zniczy wspólnie z Rodzicami  
na grobach żołnierzy .