Kadra

Home

>

O nas

>

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA:


W Naszym przedszkolu dziećmi opiekują się odpowiedzialne i wykształcone osoby. Kadrę pedagogiczną tworzą energiczne, twórcze i wykwalifikowane nauczycielki, które doskonalą swój warsztat pracy- uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

Ponadto, dzieci korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, rytmiczki, choreografa, specjalisty od gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, francuskiego, anglorytmiki i szachów. O dobro dzieci dbają także panie pomoce do dzieci, salowe, kucharki i pan konserwator.

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Bogusława Mazur

 

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Urszula Jesionek

 

Grono Pedagogiczne:


mgr Sandra Drewienkowska

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wzbogacają mój warsztat pracy, co za tym idzie urozmaicają pracę z dziećmi.

W pracy kieruję się mottem: „Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli, w innej skali, lecz pełnym; to nie jest dopiero „zadatek” na człowieka, „człowiek”, ale człowiek już dziś i teraz”. (Janusz Korczak)

Miłośniczka logopedii, glottodydaktyki, muzyki i tańca, swoje pasje chętnie wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my- dorośli. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud pracy oraz na długo zostają w pamięci.

  

mgr Agnieszka Osman

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na którym uzyskałam tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać - a zrozumiem i rozwinę skrzydła".Moim najważniejszym celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata, zachęcenie do jego samodzielnego poznawania i szukania własnych dróg, nieszablonowych rozwiązań. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata, a misją przedszkola jest przygotowanie go do podejmowania wyzwań – choćby z pozoru nierealnych do pokonania.Praca z dziećmi to moja pasja i wyzwanie, ale też niewyczerpane źródło inspiracji i satysfakcji.Aktualnie jestem wychowawcą grupy „Kubusie”- dumnych i wspaniałych Starszaków.

 

mgr Joanna Skalny

Ukończyłam studia o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnoszę kwalifikacje zawodowe związane z muzyką.Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.Moje motto w pracy dziećmi brzmi: „ Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować, kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczać młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” ( Janusz Korczak).

 

mgr Anna Szwed 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii kliniczno - wychowawczej dzieci i młodzieży. Swoje wykształcenie poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.W swojej pracy staram się w ciekawy sposób umożliwiać dzieciom odkrywanie świata, zapewniać im bezpieczeństwo i wspierać w trudnych sytuacjach.Bardzo ważne jest dla mnie rozwijanie u dzieci twórczej aktywności plastycznej. Poprzez zabawy plastyczne kształtuje się kreatywność, wyrażane są emocje, dziecko buduje wiarę we własne możliwości.Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

mgr Lucyna Domagała - Zjeżdżałka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku filologia romańska. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i plastyka.Interesuję się Francją, sztuką i rożnymi technikami plastycznymi. Swoje pasje chętnie przenoszę do pracy z dziećmi.W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuję do rozpoznania indywidualnych możliwości dzieci. Dzięki temu mogę w odpowiedni sposób dostosować wymagania edukacyjne do umiejętności i preferencji dzieci.Praca z nimi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Uwielbiam ich kreatywność i nieskończony optymizm. Każdy dzień spędzony z nimi jest cennym doświadczeniem.

 

mgr Martyna Karwa

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyłam studia magisterskie z Antropologii Komunikacji i Języka. Swoje kwalifikacje uzupełniłam o podyplomowe kwalifikacyjne studia Logopedi i Emisji głosu, a także kwalifikacyjne studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego. Udział w wielu kursach oraz szkoleniach z zakresu logopedii, a także dorywcza praca jako wychowawca kolonijny ,czy instruktor warsztatów z eksperymentów chemiczno - fizyczno - biologicznych, pozwala mi na twórcze myślenie w pracy z dziećmi, wychodzenie poza schematy oraz skupienie się na nauce poprzez zabawę i dobrą atmosferę. Ponadto zamiłowanie do kotów oraz zainteresowanie felinologią uwraźliwia nie tylko na potrzeby zwierząt, ale także wszystkich istot na świecie. 

mgr Joanna Buczyńska

Problemem najciekawszym, najpiękniejszym jest problem jeden, w jaki sposób człowiek może obudzić w drugim człowieku poczucie wolności. Bo zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja powinienem zrobić, żeby drugim tak, a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim to znaczy zagrać z nim w jakąś grę, może nawet zapanować nad nim. Tymczasem najgłębszym problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność. x. J. Tischner

Jestem absolwentką kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalności Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ponadto jestem absolwentką studiów I stopnia, kierunku Doradztwo Filozoficzne i Coaching na Uniwersytecie Śląskim. Ukończone przeze mnie kierunki studiów zapewniają przygotowanie zarówno merytoryczne, pedagogiczne, jak i emocjonalne do pracy z dziećmi. Dzięki czynnej pracy nad własnym rozwojem organizuję zajęcia, które proponowanymi treściami pomagają dzieciom przez działania kreatywne objąć otaczający świat. Pracując polisensorycznie chcę wpływać na holistyczny rozwój podopiecznych i nawiązywać nić porozumienia opartą na dialogu i akceptacji.Pracuję z myślą o tym, że przedszkole ma pomóc stać się dzieciom uważnymi i wrażliwymi dorosłymi, że to właśnie w przedszkolu mają zyskać zaplecze pojmowania rzeczywistości i przygotowanie do uczenia się przez całe życie. Wskazywanie kierunków i podążanie z dziećmi drogą poznawania i doświadczania to jedna z piękniejszych zalet mojej pracy.

 

 

Pracownicy administracyjni:

 

Pomoce nauczycieli:

Iwona Bulira

Barbara Wloka

 

Woźne oddziałowe:

Sylwia Sroga

Gabriela Wieczorek

Elżbieta Kruk

 

Kucharka: 

Anna Łukowska

 

Pomoc kucharki:

Ilona Majer