Kadra

Home

>

O nas

>

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA:


W Naszym przedszkolu dziećmi opiekują się odpowiedzialne i wykształcone osoby. Kadrę pedagogiczną tworzą energiczne, twórcze i wykwalifikowane nauczycielki, które doskonalą swój warsztat pracy- uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

Ponadto, dzieci korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, rytmiczki, choreografa, specjalisty od gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, francuskiego, anglorytmiki i szachów. O dobro dzieci dbają także panie pomoce do dzieci, salowe, kucharki i pan konserwator.

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Bogusława Mazur

 

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Urszula Jesionek

 

Grono Pedagogiczne:


mgr Sandra Drewienkowska

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wzbogacają mój warsztat pracy, co za tym idzie urozmaicają pracę z dziećmi.

W pracy kieruję się mottem: „Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli, w innej skali, lecz pełnym; to nie jest dopiero „zadatek” na człowieka, „człowiek”, ale człowiek już dziś i teraz”. (Janusz Korczak)

Miłośniczka logopedii, glottodydaktyki, muzyki i tańca, swoje pasje chętnie wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my- dorośli. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud pracy oraz na długo zostają w pamięci.

   

mgr Agnieszka Osman

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na którym uzyskałam tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe będąc studentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać - a zrozumiem i rozwinę skrzydła".Moim najważniejszym celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata, zachęcenie do jego samodzielnego poznawania i szukania własnych dróg, nieszablonowych rozwiązań. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata, a misją przedszkola jest przygotowanie go do podejmowania wyzwań – choćby z pozoru nierealnych do pokonania.Praca z dziećmi to moja pasja i wyzwanie, ale też niewyczerpane źródło inspiracji i satysfakcji.Aktualnie jestem wychowawcą grupy „Kubusie”- dumnych i wspaniałych Starszaków.

 

mgr Joanna Skalny

Ukończyłam studia o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnoszę kwalifikacje zawodowe związane z muzyką.Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.Moje motto w pracy dziećmi brzmi: „ Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować, kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczać młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” ( Janusz Korczak).

 

mgr Anna Szwed 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii kliniczno - wychowawczej dzieci i młodzieży. Swoje wykształcenie poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.W swojej pracy staram się w ciekawy sposób umożliwiać dzieciom odkrywanie świata, zapewniać im bezpieczeństwo i wspierać w trudnych sytuacjach.Bardzo ważne jest dla mnie rozwijanie u dzieci twórczej aktywności plastycznej. Poprzez zabawy plastyczne kształtuje się kreatywność, wyrażane są emocje, dziecko buduje wiarę we własne możliwości.Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

Pracownicy administracyjni:

 

Pomoce nauczycieli:

Iwona Bulira

Barbara Wloka

 

Woźne oddziałowe:

Sylwia Sroga

Gabriela Wieczorek

Elżbieta Kruk

Anna Białas

 

Kucharka: 

Anna Łukowska

 

Pomoc kucharki:

Ilona Majer