Kadra

Home

>

O nas

>

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA:


W Naszym przedszkolu dziećmi opiekują się odpowiedzialne i wykształcone osoby. Kadrę pedagogiczną tworzą energiczne, twórcze i wykwalifikowane nauczycielki, które doskonalą swój warsztat pracy- uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

Ponadto, dzieci korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, rytmiczki, choreografa, specjalisty od gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, francuskiego, anglorytmiki i szachów. O dobro dzieci dbają także panie pomoce do dzieci, salowe, kucharki i pan konserwator.

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Bogusława Mazur

 

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Urszula Jesionek

 

Grono Pedagogiczne:


mgr Sandra Drewienkowska

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wzbogacają mój warsztat pracy, co za tym idzie urozmaicają pracę z dziećmi.

W pracy kieruję się mottem: „Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli, w innej skali, lecz pełnym; to nie jest dopiero „zadatek” na człowieka, „człowiek”, ale człowiek już dziś i teraz”. (Janusz Korczak)

Miłośniczka logopedii, glottodydaktyki, muzyki i tańca, swoje pasje chętnie wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my- dorośli. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud pracy oraz na długo zostają w pamięci.

 

mgr Izabela Duda     

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – z zawodu i z zamiłowania nauczyciel. Obecnie jestem w trakcie podnoszenia kwalifikacji w kierunku – terapia zajęciowa z arteterapią. Ukończyłam wiele kursów m. in. język migowy, trening umiejętności społecznych, elementy pedagogiki M. Montessorii, a także podejmowałam różne szkolenia podnoszące  kwalifikacje. Ponad to odbyłam półroczny staż na warsztatach terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością. Zdobytą tam wiedzę przekazuję dalej czerpiąc z tego ogromną radość. 

W pracy zawodowej kieruję się mottem zaczerpniętym od M. Montessori „Pozwól mi zrobić to samemu”. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Jednocześnie dzieci są dla mnie każdego dnia nieodkrytą tajemnicą. Uwielbiam towarzyszyć im kiedy tworzą, malują, rozwijają swoje pasje, uczą się. Lubię patrzeć jak bardzo są ciekawi otaczającego nas świata, przy jednoczesnym pozwoleniu, aby zachowali swoją odrębność, tożsamość i indywidualność. W sercu  natomiast zawsze pozostaje mi myśl, że praca nauczyciela jest zawsze służebna wobec dzieci. 

 

Katarzyna Niemiec

Ukończyłam studia o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzięki kursom oraz szkoleniom, które ukończyłam moja praca jest ciekawsza oraz urozmaicona. Dodatkowo, w celu podniesienia swoich kwalifikacji kontynuuję naukę na studiach II stopnia. Praca z dziećmi jest moją pasją; czerpię z niej wiele radości oraz satysfakcji. Każdy dzień traktuje jako misję oraz nowe wyzwanie. Bardzo ważne dla mnie, w myśl M. Montessori  jest uczenie dzieci samodzielności. Również staram się wspierać naturalną aktywność dzieci, rozbudzać ich ciekawość świata oraz zachęcać do samokształcenia, gdyż idąc za słowami Marii Montessori ,,Edukacja nie może być skuteczna, jeśli nie pomaga dziecku otworzyć się na życie”. Ponadto mam świadomość tego, iż każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, dlatego staram się w swojej pracy urozmaicać podejmowane przeze mnie działania, aby dziecko wykorzystywało swój potencjał na każdej płaszczyźnie. Moją ogromną pasją jest teatr; od dziecka byłam z nim związana, dlatego staram się przekładać to na pracę z dziećmi. Teatr jest sztuką niosącą wiele walorów, edukacyjnych, jak i terapeutycznych.

   

mgr Agnieszka Osman

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na którym uzyskałam tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe będąc studentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać - a zrozumiem i rozwinę skrzydła".Moim najważniejszym celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata, zachęcenie do jego samodzielnego poznawania i szukania własnych dróg, nieszablonowych rozwiązań. Kieruje mną przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do stworzenia niepowtarzalnej wizji świata, a misją przedszkola jest przygotowanie go do podejmowania wyzwań – choćby z pozoru nierealnych do pokonania.Praca z dziećmi to moja pasja i wyzwanie, ale też niewyczerpane źródło inspiracji i satysfakcji.Aktualnie jestem wychowawcą grupy „Kubusie”- dumnych i wspaniałych Starszaków.

 

mgr Joanna Skalny

Ukończyłam studia o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnoszę kwalifikacje zawodowe związane z muzyką.Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.Moje motto w pracy dziećmi brzmi: „ Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować, kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczać młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” ( Janusz Korczak).

 

mgr Anna Szwed 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii kliniczno - wychowawczej dzieci i młodzieży. Swoje wykształcenie poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.W swojej pracy staram się w ciekawy sposób umożliwiać dzieciom odkrywanie świata, zapewniać im bezpieczeństwo i wspierać w trudnych sytuacjach.Bardzo ważne jest dla mnie rozwijanie u dzieci twórczej aktywności plastycznej. Poprzez zabawy plastyczne kształtuje się kreatywność, wyrażane są emocje, dziecko buduje wiarę we własne możliwości.Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

Monika Witczak

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które wzbogacają mój codzienny warsztat pracy. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując studia na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie jestem drugim wychowawcą najstarszej grupy „Kubusie”. Moją pasją jest sport. Jestem również zawodniczką oraz  trenerką piłki nożnej. Bardzo ważne jest dla mnie kształcenie oraz poprawa motoryki dużej u dzieci szczególnie w wieku przedszkolnym. Poprzez zabawy ruchowe, zręcznościowe oraz gry zespołowe kształtuje się motoryczność małego człowieka, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zajęcia sportowe mają pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny oraz społeczny małego człowieka,  dziecko uczy się walczyć z własnymi emocjami i współpracy w grupie. 

W pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym  kieruję się mottem: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. (Janusz Korczak) 

 

Pracownicy administracyjni:

 

Pomoce nauczycieli:

Iwona Bulira

Barbara Wloka

 

Woźne oddziałowe:

Sylwia Sroga

Gabriela Wieczorek

Elżbieta Kruk

 

Kucharka: 

Anna Łukowska

 

Pomoc kucharki:

Ilona Majer